Search AUBHA web site

Preporucujemo

Izbor slika

Facebook Like

AUBHA-logo-top

Odbor Australske unije bh. asocijacija poziva članove AUBHA na redovnu godišnju skupštinu koja će se održati 24. 11. 2017. godine u ambasadi Bosne i Hercegovine u Canberri sa početkom u 11 sati.

Rad Unije u protekle dvije godine biće predstavljen kroz izvještaje koordinatora, sekretara i blagajnika. Radi podsjećanja sastav sadašnjeg Odbora je sljedeći: Safet Alispahić, koordinator (Sydney), Aida Haverić, sekretar (Melbourne), Mehmedin Mustafić, blagajnik (Adelaide), Fahir Zečević, glasnogovornik (Sydney) i Safet Mandić, član (Perth).

S obzirom da je skupština izbornog karaktera, organizacije, klubovi i udruženja treba da odrede svoje predstavnike koji će učestovati u radu skupštine 24. novembra i biti veza izmedju Odbora AUBHA i samih udruženja u narednom dvogodišnjem periodu. Prijedloge usmjerene na unapredjenje rada AUBHA u konstitutivnom, organizacijskom i kadrovskom smislu možete uputiti Odboru i prije izborne skupštine.

Covic-Melburn-ABAF

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, dr. Dragan Čović u toku posjete Novom Zelandu i Australiji od 29. oktobra do 8. novembra 2017. pored službenih susreta sa predstavnicima državnih institucija susreo se i sa članovima raznih udruženja koja okupljaju ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

U nedjelju, 5. 11. 2017. godine u Melbournu održan je sastanak predstavnika Australsko-bosanskog akademskog foruma sa delegacijom iz BiH na čelu sa dr. Draganom Čovićem.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Dragan Čović boravit će u službenoj posjeti Novom Zelandu od 29. do 31. oktobra 2017. godine, a zatim u radnoj posjeti Australiji od 31. oktobra do 8. novembra 2017. godine.

U okviru posjete Australiji dr. Čović će obići Canberru, Sydney i Melbourne.

Popunite anonimnu anketu ‘’Dijaspora za razvoj’ na engleskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku

 

Medjunarodna organizacija za migracije (IOM) BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u suradnji s UNDP-om i uz podršku Vlade Švicarske, trenutno sprovode projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’. Jedna od aktivnosti ovog projekta je mapiranje dijaspore, istraživanje koje će se sprovesti u Austriji, Australiji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Švedskoj, Švicarskoj, Holandiji i SAD-u. Istraživanje će pomoći da se dobije uvid u društveno-ekonomski profil bosanske dijaspore, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i socio-kulturne podatke.

Na osnovu nalaza mapiranja dijaspore, pripremiće se niz preporuka koje će koristiti relevantni donosioci odluka i politika u BiH i zemlji u kojoj živite kako bi se poboljšala interakcija i suradnja sa dijasporom iz BiH, razvile politike i uvjeti koji će BiH dijaspori doprinos razvoju svoje zemlje učiniti privlačnim i povoljnim.

 

Amdasador-Hajric-i-guvernerka-Novog-Zelanda

Ambasador Bosne i Hercegovine za Novi Zeland sa sjedištem u Canberri (Australija) Mirza Hajrić uručio je akreditivna pisma generalnoj guvernerki Novog Zelanda Dame Patsy Reddy, na svečanoj ceremoniji  6. septembra 2017. godine u Wellingtonu.

BH-Futures-Foundation

Mirza Hajrić, Ambasador Bosne i Hercegovine za Australiju i Novi Zeland, primio je osnivača i članove Upravnog odbora fondacije „BH Futures Foundation“ Edhema (Eddie) Čustovića i Aleksandra Mastilovića koji su posjetili Ambasadu BiH u Kanberi.

 

Ambasador Hajrić je pozdravio namjere odgovornih u Fondaciji, podrctao važnost transparentnog i dobrodomaćinskog poslovanja i izrazio interes za stalnim informisanjem o konkretnih uspjesima i rezultatima rada Fondacije.

Gosti tribine ambasador BiH u Australiji, g. Mirza Hajrić i prof. Hariz Halilović sa RMIT univerziteta u Melbournu.

 

HarizHalilovic-MirzaHajric

U nedjelju 6. avgusta 2017. u prostorijama Holokaust muzeja u Melbournu (Jewish Holocaust Centre) održana je projekcija filma “Miss Sarajevo”.

Film govori o agresiji na Sarajevo iz posebnog ugla, prateći rad mladih ljudi koji su odlučni da žive normalnim životom u nemogućim uslovima.

Statistika

Articles View Hits
793285

Broj posjetilaca

Ove sedmice2666
Ovog mjeseca29949

Trenutni broj posjetilaca

5
Online